Get Adobe Flash player

Јавне набавке

Јавна набавка радова на чишћењу водотокова и облагању корита, 32/19

Јавна набавка радова на чишћењу водотокова и облагању корита, ЈН 32/19

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ

Јавна набавка изградње стаза у парку, ЈН 31/19

Јавна набавка изградње стаза у парку, ЈН 31/19 

Одлука о додели уговора ОВДЕ

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ

Јавна набавка система заузетости паркинг места, ЈН 30/19

Јавна набавка система заузетости паркинг места, ЈН 30/19 

Појашњење конкурсне документације бр.1 ОВДЕ

Измена конкурсне документације ОВДЕ

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ОВДЕ