Get Adobe Flash player

Јавне набавке

Јавна набавка бензина

Председник општине Аранђеловац расписује поступак јавне набавке бензина, ЈНД 02/14. Позивају се сви потенцијални понуђачи да припреме понуду у складу са позивом и конкурсном документацијом.