Get Adobe Flash player

Јавне набавке

Јавна набавка радова на доградњи вртића дечијег вртића "Дуга", ЈН 12/18

Јавна набавка радова на доградњи дечијег вртића "Дуга", ЈН 12/18

Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ

Одлука о додели уговора ОВДЕ

Измена конкурсне документације ОВДЕ

Појашњење конкурсне документације 3 ОВДЕ

Појашњење конкурсне документације 2 ОВДЕ

Појашњење конкурсне документације 1 ОВДЕ

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ

Јавна набавка грађевинског материјала, RHP-W4-14 11/18

Јавна набавка грађевинског материјала, RHP-W4-14 11/18

Одлука о додели уговор ОВДЕ

Појашњење конкурсне документације ОВДЕ

Обавештење о покретању набавке ОВДЕ

1. Упутство понуђачима ОВДЕ

2. Образац понуде ОВДЕ

3. Изјава понуђача ОВДЕ

4. Банкарска гаранција за озбиљност понуде ОВДЕ

5. Банкарске гаранције ОВДЕ

6. Општи услови уговора ОВДЕ

7. Образац испуњеност услова ОВДЕ

8. Пројектни задатак за грађевински материјал ОВДЕ

9. Уговорни споразум - посеби захтеви ОВДЕ

Анекс 1.  - Технички захтеви и стандарди ОВДЕ

Анекс 2. - Структура количина за материјал ОВДЕ

Јавна набавка радова на одржавању путног појаса, ЈН 11/18

Јавна набавка радова на одржавању путног појаса, ЈН 11/18

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора ОВДЕ

Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ