Get Adobe Flash player

Јавне набавке

Јавна набавка грађевинског материјала, RHP-W4-14 11/18

Јавна набавка грађевинског материјала, RHP-W4-14 11/18

Одлука о додели уговор ОВДЕ

Појашњење конкурсне документације ОВДЕ

Обавештење о покретању набавке ОВДЕ

1. Упутство понуђачима ОВДЕ

2. Образац понуде ОВДЕ

3. Изјава понуђача ОВДЕ

4. Банкарска гаранција за озбиљност понуде ОВДЕ

5. Банкарске гаранције ОВДЕ

6. Општи услови уговора ОВДЕ

7. Образац испуњеност услова ОВДЕ

8. Пројектни задатак за грађевински материјал ОВДЕ

9. Уговорни споразум - посеби захтеви ОВДЕ

Анекс 1.  - Технички захтеви и стандарди ОВДЕ

Анекс 2. - Структура количина за материјал ОВДЕ

Јавна набавка радова на одржавању путног појаса, ЈН 11/18

Јавна набавка радова на одржавању путног појаса, ЈН 11/18

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора ОВДЕ

Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ

Јавна набавка канализационих цеви и водоводног материјала, ЈН 10/18

Јавна набавка канализационих цеви и водоводног материјала, ЈН 10/18

Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ

Одлука о додели уговора ОВДЕ

Измена конкурсне документације ОВДЕ  

Позив за подношење документације ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ