Get Adobe Flash player

Јавне набавке

Јавна набавка и уградња опреме за појачано осветљење пешачких прелаза на улицама у Аранђеловцу

Јавна набавка и уградња опреме за појачано осветљење пешачких прелаза на улицама у Аранђеловцу

 

Обавештење о закљученом уговору - ОВДЕ 

Одлука о додели уговора - ОВДЕ

Појашњење конкурсне документације бр.1 ОВДЕ 

Измена конкурсне документације ОВДЕ

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ

Јавна набавка соли за зимску службу, ЈН 27/17

Јавна набавка соли за зимску службу, ЈН 27/17

 

Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ

Одлука о додели уговора ОВДЕ

Обавештење о продужетку рока за подношење пријава ОВДЕ

Измена конкурсне документације ОВДЕ

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ

Јавна набавка зимског одржавања локалних путева, ЈН 26/17

Јавна набавка зимског одржавања локалних путева, ЈН 26/17

 

Обавештење о закљученом уговору - партија 3 ОВДЕ

Обавештење о закљученом уговору  - партија 2 ОВДЕ

Обавештење о закљученом уговору- партија 1 ОВДЕ

Одлука о додели уговора ОВДЕ 

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ