Get Adobe Flash player

Јавне набавке

Јавна набавка услуге израде урбанистичко-техничке документације за израду планова, ЈН 21/19

Јавна набавка услуге израде урбанистичко-техничке документације за израду планова, ЈН 21/19

Обавештење о обустави поступка ОВДЕ

Одлука о обустави поступка ОВДЕ

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда 3 ОВДЕ

Измена конкурсне документације 2 ОВДЕ

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда бр.2 ОВДЕ

Појашњење конкурсне документације бр.1  ОВДЕ

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда ОВДЕ

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ

 

Јавна набавка конзерваторских радова-замена столарија и адаптације мокрих чворова

Јавна набавка конзерваторских радова-замена столарија и адаптације мокрих чворова

Одлука о додели уговора ОВДЕ

Измењена конкурсна документација бр.1 ОВДЕ

Позив за пдоношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ

 

 

Јавна набавка платформе за инвалидна лица у Дому здравља Аранђеловац, ЈН 17/19

Јавна набавка платформе за инвалидна лица у Дому здравља Аранђеловац, ЈН 17/19

 

Одлука о обустави поступка ОВДЕ

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ