Get Adobe Flash player

Јавне набавке

Јавна набавка лож уља, ЈН 21/17

Јавна набавка лож уља, ЈН 21/17

 

Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 

Одлука о додели уговора ОВДЕ

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ

Јавна набавка радова на уређењу некатегорисаних путева, ЈН 23/17

Јавна набавка радова на уређењу некатегорисаних путева, ЈН 23/17

 

Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ

Одлука о додели уговора ОВДЕ

Измена конкурсне документације ОВДЕ

Одговор на питање бр.1 и измена конкурсне документације ОВДЕ

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ

 

Јавна набавка елекетричне енергије за Скупштину општине Аранђеловац

Јавна набавка електричне енергије за Скупштину општине Аранђеловац

 

Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ

Одлука о додели уговора ОВДЕ

Измена конкурсне документације ОВДЕ

Обавештење о продужетку рока за подношење пријава ОВДЕ

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ