Get Adobe Flash player

Јавне набавке

Јавна набавка зимског одржавања локалних путева, ЈН 26/17

Јавна набавка зимског одржавања локалних путева, ЈН 26/17

 

Обавештење о закљученом уговору - партија 3 ОВДЕ

Обавештење о закљученом уговору  - партија 2 ОВДЕ

Обавештење о закљученом уговору- партија 1 ОВДЕ

Одлука о додели уговора ОВДЕ 

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ

Јавна набавка канцеларијског материјала II

Јавна набавка канцеларијског материјала II

 

Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ

Одлука о додели уговора ОВДЕ

Појашњење конкурсне документације БР. 3 ОВДЕ

Појашњење конкурсне документације БР.2 ОВДЕ

Појашњење конкурсне документације БР.1 ОВДЕ

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ

Јавна набавка грађевинског материјала (мали грант), ЈН 25/17

Јавна набавка грађевинског материјала (мали грант), ЈН 25/17

 

Обавештење о обустави поступка ОВДЕ

Одлука о обустави јавне набавке ОВДЕ

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ