Get Adobe Flash player

Јавне набавке

Јавна набавка горива, ЈН 05/19

Јавна набавка горива, ЈН 05/19

Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ

Обавештење о продужетку рока за подношење пријава ОВДЕ

Измена конкурсне документације бр. 3 ОВДЕ

Измена позива за подношење понуда бр. 2 ОВДЕ

Појашњење конкурсне документације ОВДЕ

Измена позива за подношење понуда бр. 1 ОВДЕ

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора ОВДЕ

Јавна набавка радова на крпљењу локалних путева и улица и одржавање путног појаса, ЈН 04/19

Јавна набавка радова на крпљењу локалних путева и улица и одржавање путног појаса, ЈН 04/19

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ

Допуна позива ОВДЕ

Конкурсна документација (измена) ОВДЕ

Одлука о закључењу оквирног споразума ОВДЕ

Јавна набавка камена за одржавање путева, ЈН 03/19

Јавна набавка камена за одржавање путева, ЈН 03/19

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна докуемнтација ОВДЕ

Одлука о додели уговора ОВДЕ