Get Adobe Flash player

Јавне набавке

Јавна набавка услуге одржавања вертикалне сигнализације, ЈН 25/18

Јавна набавка услуге одржавања вертикалне сигнализације, ЈН 25/18

Одлука о додели уговора ОВДЕ

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ

 

Јавна набавка семафора на раскрсници улица Књаза Милоша и Јадранске улице, ЈН 23/18

Јавна набавка семафора на раскрсници улица Књаза Милоша и Јадранске улице, ЈН 23/18

Обавештење о задржавању даљих активности у поступку јавне набавке ОВДЕ

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ОВДЕ

Појашњење конкурсне документације ОВДЕ

Измењена конкурсна документација ОВДЕ

Обавештење о продужетка рока за подношење пријава ОВДЕ

Појашњење конкурсне документације ОВДЕ

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ

Јавна набавка израде плана детаљне регулације гробља у Даросави

Јавна набавка израде плана детаљне регулације гробља у Даросави

Одлука о обустави поступка ОВДЕ

Обавештење о продужетку рока ОВДЕ

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ