Get Adobe Flash player

Јавне набавке

Јавна набавка радова на крпљењу локалних путева и улица и одржавање путног појаса, ЈН 04/19

Јавна набавка радова на крпљењу локалних путева и улица и одржавање путног појаса, ЈН 04/19

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ

Допуна позива ОВДЕ

Конкурсна документација (измена) ОВДЕ

Одлука о закључењу оквирног споразума ОВДЕ

Јавна набавка камена за одржавање путева, ЈН 03/19

Јавна набавка камена за одржавање путева, ЈН 03/19

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна докуемнтација ОВДЕ

Одлука о додели уговора ОВДЕ

Јавна набавка услуге одржавања рачунара, ЈН 01/19

Јавна набавка услуге одржавања рачунара, ЈН 01/19

 

Обавештење о додели уговора ОВДЕ

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ