Get Adobe Flash player

Јавне набавке

Јавна набавка израде Плана детаљне регулације, ЈН 37/19

Јавна набавка израде Плана детаљне регулације, ЈН 37/19

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документације ОВДЕ

Јавна набавка грађевинских радова на регулацији потока Реслова, изградњи моста и саобраћајнице у општини Аранђеловац, ЈН 36/19

Јавна набавка грађевинских радова на регулацији потока Реслова, изградњи моста и саобраћајнице у општини Аранђеловац, ЈН 36/19

Одлука о додели уговора ОВДЕ

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ

Набавка 1. пакета грађевинског материјала

Обавештење о покретању набавке - ОВДЕ

Анекс 1. - ОВДЕ

Анекс 2. - ОВДЕ

Део А, упутство понуђачима - ОВДЕ

Део А, образац 1 - ОВДЕ

Део А, образац 3 - ОВДЕ

Део А, образац 4 - ОВДЕ

Део А, образац 4а - ОВДЕ

Део Б, образац 1. - ОВДЕ

Део Б, образац 2. - ОВДЕ

Део Б, образац 3. - ОВДЕ

Део Ц, образац 1. - ОВДЕ

Део Ц, образац 2. - ОВДЕ