Get Adobe Flash player

Јавне набавке

Јавна набавка израде плана детаљне регулације гробља у Даросави

Јавна набавка израде плана детаљне регулације гробља у Даросави

Одлука о обустави поступка ОВДЕ

Обавештење о продужетку рока ОВДЕ

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ

Јавна набавка аутомобила, ЈН 20/18

Јавна набавка аутомобила, ЈН 20/18 

Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ

Одлука о додели уговора ОВДЕ

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда ОВДЕ

Измена конкурсне документације ОВДЕ

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ

Јавна набавка радова на санацији и адаптацији дечјег вртића Сунце, ЈН 19/18

Јавна набавка радова на санацији и адаптацији дечјег вртића Сунце, ЈН 19/18

Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ

Одлука о додели уговора ОВДЕ

Измена конкурсне документације ОВДЕ

Обавештење о продужетку рока за подношење пријава ОВДЕ

Одговор на питање бр.1 ОВДЕ

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ