Get Adobe Flash player
Филтер
  • ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

    Републички завод за статистику објавио је Јавни позив за пријављивање  кандидата за пописиваче за попис пољопривреде, који ће се спроводити од 1. октобра до 15. децембра  2012. године. Сви грађани који желе да учествују у овом попису у својству пописивача могу се пријавити још данас и сутра од 7.30h до 15.30h у Месној заједници „Центар“, улица Кнеза Михаила 51а. Кандидати треба да имају држављанство Републике Србије, преко 18 година старости, најмање средње образовање, читак рукопис и потврду да нису под истрагом.

    Предност при избору имаће кандидати са стеченим образовањем у пољопривредној струци и они који су учествовали у Попису становништва, домаћинства и станова 2011. године и другим статистичким истраживањима.

    Уколико буде потребе рад Месне заједнице „Центар“, где се кандидати могу пријавити, биће продужен до 20 часова.