Get Adobe Flash player

Пројекти у току

  • Пројекат реконструкције улице Књаза Милоша и улице Занатлијске у Аранђеловцу.
  • Опремање вртића опремом за игру деце и играчкама за децу са посебним потребама уз примену окупационе радне треапије.
  • Израда стратегије руралног развоја општине Аранђеловац.
  • Трајно стамбено збрињавање избеглих и интерно расељених лица са подручја бивше СФРЈ на територији општине Аранђеловац.