Get Adobe Flash player

Заштита животне средине

Решење о именовању радне групе за израду Програма акционог и санационог плана заштите животне средине општине Аранђеловац

Локални еколошки акциони план (ЛЕАП)

Решење о именовању радне групе за израду локалног еколошког акционог плана општине Аранђеловац (ЛЕАП)

Програм коришћења средстава фонда за за заштиту живитне средине општине Аранђеловац за 2013. годину

МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ

Извештај о испитивању квалитета ваздуха МАЈ-ЈУН 2013.

Стручно мишљење о квалитету ваздуха МАЈ-ЈУН 2013.

Извештај о испитивању квалитета ваздуха ЈУЛ 2013.

Стручно мишљење о квалитету ваздуха ЈУЛ 2013.

Извештај о испитивању квалитета ваздуха СЕПТЕМБАР 2013.

Стручно мишљење о квалитету ваздуха СЕПТЕМБАР 2013.

Извештај о испитивању квалитета ваздуха ОКТОБАР 2013.

Стручно мишљење о квалитету ваздуха ОКТОБАР 2013.


Извештај о стратешкој процени "Венчац"

Извештај о стратешкој процени утицаја Генералног плана "Аранђеловац 2026" на животну средину.

Локални план управљања отпадом општине Аранђеловац.


ЈАВНИ КОНКУРС

Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите и унапређења заштите животне средине


ОПШТИНСКИ ПРОПИСИ

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ У 2014. ГОДИНИ